Ochrana osobních údajů

Zaškrtnutím políčka a odesláním tohoto souhlasu potvrzuji, že ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) jsem udělil(a) správci osobních údajů, tj. fyzické osobě podnikající dle živnostenského zákona Jitce Javůrkové,

místem podnikání Na hlídce 2412/10, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 06791832 (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním adresy elektronické pošty za účelem zařazení do databáze a dalším reklamním, marketingovým účelům, tj. zejména nabízení výrobků, služeb, informování o probíhajících akcích a soutěžích, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas uděluji dobrovolně, a to na dobu neurčitou ode dne jeho udělení, resp. do jeho případného dřívějšího odvolání z mojí strany, a to e-mailem na e-mailovou adresu javurkova@kurzy-aranzovani-kvetin.cz.  Beru na vědomí, že v souladu se Zákonem mám právo přístupu ke svým osobním údajům, jakož i další práva stanovená v § 21 Zákona, zejména právo písemně požádat o poskytnutí informací o svých osobních údajích zpracovávaných Správcem, o vysvětlení, budu-li se domnívat, že mé osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem, o odstranění takto vzniklého stavu, blokování nesprávných osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze k účelům, se kterými zákazník vyjádří svůj souhlas, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, aniž by o tomto byl zákazník informován, či jinak zneužity.