Ochrana osobních údajů

Zaškrtnutím políčka a odesláním tohoto souhlasu potvrzuji, že ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) jsem udělil(a) správci osobních údajů, tj. fyzické osobě podnikající dle živnostenského zákona Miroslavě  Novákové,

místem podnikání Cafourkova 522/5, Praha 8 – Bohnice, PSČ 181 00, IČ: 44374437 (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním adresy elektronické pošty za účelem zařazení do databáze a dalším reklamním, marketingovým účelům, tj. zejména nabízení výrobků, služeb, informování o probíhajících akcích a soutěžích, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas uděluji dobrovolně, a to na dobu neurčitou ode dne jeho udělení, resp. do jeho případného dřívějšího odvolání z mojí strany, a to e-mailem na e-mailovou adresu miroslava.novakova@kurzy-aranzovani-kvetin.cz.  Beru na vědomí, že v souladu se Zákonem mám právo přístupu ke svým osobním údajům, jakož i další práva stanovená v § 21 Zákona, zejména právo písemně požádat o poskytnutí informací o svých osobních údajích zpracovávaných Správcem, o vysvětlení, budu-li se domnívat, že mé osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem, o odstranění takto vzniklého stavu, blokování nesprávných osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze k účelům, se kterými zákazník vyjádří svůj souhlas, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, aniž by o tomto byl zákazník informován, či jinak zneužity.

Kategorie článků

Novinky

Dárkový balíček

25.05.2017

 Ke každému kurzu nebo semináři obdrží účastníci uvítací balíček floristických materiálů (neplatí pro seminář adventní věnce, vánoční svícny).
Více...

Facebook likebox