Intenzivní kurz aranžování a vazby květin 17.-21.9. 2018

Cena: 8 900 Kč

Termín:  17.-21.9.2018

Na rozdíl od rekvalifikačního kurzu v oboru floristika, kde značnou část výuky vyplňuje teorie, se v našem kurzu klade důraz hlavně na praktické zvládnutí všech technik, ve floristice používaných. Účastníci intenzivního týdenního kurzu obdrží učební texty, ve kterých najdou vše, co k práci floristy potřebují. Všechny vyhotovené práce si účastníci odnášejí domů.

Máte-li v úmyslu otevřít si vlastní květinový obchod, nepotřebujete žádný doklad o vzdělání v oboru (jedná se o činnost volnou – pouze ohlašovací). Mít „rekvalifikační kurz“není potřeba ani v případě, že chcete být v květinovém obchodě zaměstnáni. Vaší vstupní vizitkou bude nikoliv spousta certifikátů a osvědčení z různých Vámi absolvovaných seminářů či kurzů, ale praktické dovednosti, preciznost a kreativita.

Floristika je tvrdá dřina a jen neustálým procvičováním dokonale zvládnete techniky, ve floristice používané. Znalosti a praktické dovednosti získané na intenzivním kurzu aranžování a vazby květin Vám pomohou zvýšit důvěru ve vlastní schopnosti, poslouží jako odrazový můstek pro vlastní podnikání, ev. zvýší možnosti Vašeho uplatnění na pracovním trhu. A jestliže máte floristiku jen jako „koníčka“, pak po týdnu stráveném v příjemném, pohodovém prostředí, budete Vy i Vaši blízcí překvapeni, co vše dokážete z květin vykouzlit.

Program:

1. den  
Pracovní techniky a pomocné materiály používané ve floristice:  

 • práce s floristickými páskami 
 • práce s lepidlem na živé květy 
 • vatičkování květin 
 • práce s dekoračními floristickými materiály    
 • práce s dráty  (technickými i dekoračními) 
 • drátkování listů
 • navazování rostlinného materiálu na dráty
 • zpevňování stonků
 • prodlužování stonků aj. 

2. den
Ošetření rostlinného materiálu nakoupeného z velkoobchodu.                                          Pracovní postupy a techniky používané při tvorbě vázaných kytic. 

Vlastní práce:

 • vázaná kytice kulatá 
 • vázaná kytice vysoká  

3. den
Pracovní postupy a techniky používané při tvorbě svatebních kytic.

Vlastní práce:  

 • svatební kytice převislá (vypichovaná do držáku) 
 • svatební kytice kulatá (vypichovaná do držáku)

4. den
Práce s aranžovací hmotou na živé květy. Různé způsoby upevňování aranžovací hmoty do nádob.

Vlastní práce:

 • vypichované aranžmá kulaté/vysoké
 • aranžmá podlouhlé na slavnostní stůl (parter)  

5.den 

Práce s lepicí pistolí. Práce s lepidlem na živé květy.

Vlastní práce:

 • lepený věnec ze suchých plodů
 • šperky ze živých květin

Čas: 9:00 -16:00 hod (s přestávkou na oběd). V případě vyhotovení všech vypsaných prací se může končit i dříve.

Místo konání: Prosecká 524/26, Praha 8 ( přístupový kód na zvonek  *025)  Po dobu výluky tramvajového provozu v Zenklově ulici dopručujeme použít autobus č.140, 185 od metra C Prosek, nebo od metra B Palmovka. Výstupní stanice Kundratka.

V ceně kurzu je zahrnuto: Učební texty, široký sortiment kvalitního rostlinného materiálu (květy, doplňková zeleň), nářadí, pomocné aranžérské materiály (dráty, flor. pásky, stuhy, aranžovací podložky, nádoby, aranžovací hmota aj.), pronájem učebny, činnost odb. lektora, občerstvení.

Účastníci kurzu obdrží certifikát s informativní platností.

Doporučení: Obstarat si obaly na odnesení vyhotovených prací prací (2. – 5. den), o druhu obalu budete předem informováni.

V případě, že bude přihlášen dostatečný počet účastníků a bude jisté, že se kurz uskuteční, zašleme Vám fakturu s dostatečným předstihem.    

Obrázky k produktu:

Pošlete produkt e-mailem: