Podle směru hlavní osy se rozlišuje kompozice vertikální s osou postavenou kolmo, kompozice horizontální s vodorovnou osou a kompozice s osou diagonálně stoupající a s osou diagonálně klesající.

V kompozici vertikální převládají vertikální (svislé) linie, které jsou součástí skoro všech vazačských a aranžérských prací. V kompozici horizontální se naopak používají linie horizontální (vodorovné), které tvoří už samotné linie nádob, listy, stonky apod. Pokud by se používaly jen tyto linie, vznikaly by strohé kompozice; proto je nutné začleňovat také diagonální (šikmé) linie, avšak ty musejí být v těchto kompozicích vyvážené.

Spojením všech prvků estetického hodnocení a kompozičních zásad vytváří florista díla, která příjemně působí na smysly každého člověka.

 

PRVKY ESTETICKÉHO HODNOCENÍ

 Bod – místo, které soustřeďuje naši pozornost nebo které je vyvrcholením celkové koncepce díla, (například nápadná květina umístěna na význačném místě jako kontrast k ostatním květinám).

 Linie – označuje plochu nebo prostor, jsou to:

 • horizontála – linie ve směru rovnoběžném se zemským povrchem
 • vertikála – linie ve směru kolmém na zemský povrch
 • diagonála – linie, která jde šikmo k horizontále nebo směrem od ní

 Tvar – u rostlin rozlišujeme tvary:

 • kulovitý (pompónkovité jiřinky)
 • válcovitý (hyacint)
 • kuželovitý (štětka soukenická)
 • srdčitý (listy philodendronu)
 • dlanitý (listy hedery)
 • mečovitý (iris)
 • čárkovitý (listy trav)
 • jehlicovitý (astry)
 • tvar nepravidelný (iris holandica, strelitzia)

Ve vazačství se tvary a formy květin komponují tak, abychom získali požadovaný estetický účinek.

Plocha – dvourozměrný obrazec (délka, šířka) jehož základní struktury jsou dány geometrickými formami – čtvercem, obdélníkem, trojúhelníkem a kruhem.

Plocha poskytuje nekonečné možnosti tak, že ji lze různě členit, zdůraznit pouze její určitou část, nebo ji naopak jednotně zaplnit.

 

NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ STYLY

Liniový – základním rysem tohoto stylu je prostor v rámci kontur aranžmá. Většina, nebo veškerá kompozice je z liniového materiálu.

Kombinovaný – zde je určitý prostor, ale část prostoru v rámci liniového materiálu je vyplněna listy, květy nebo chvojím.

Různorodý – úprava, která nepatří k žádnému předchozímu stylu, nebo úprava, která slučuje dva nebo tři styly.

Liniový styl – vertikální - jediný typ liniového stylu, který je formální geometrický a určený přesně danými pravidly. Nejdůležitější je výrazný liniový materiál, který je umístěn vertikálně, aby tvořil centrální osu. Může to být jeden olistěný stonek, malá skupinka úzkých listů, rozkvetlá růže nebo liatris na vysokém stonku apod. Bázi aranžmá tvoří rozložené listy jako křídla přikrývající pomocný materiál. Třetím rostlinným prvkem je jednotlivý květ nebo skupina menších květů umístěných podél osy nebo při spodní části aranžmá (gerbera, lilie). Chybí zde výplňový rostlinný materiál.

Liniový styl – volný - významným rysem je, že liniový materiál není téměř vůbec zakryt listy nebo květy a jakýkoliv doplňkový materiál je výrazný a nápadný. Není zde snaha (nebo jen malá) zakrývat prostor uvnitř kompozice výplňovým materiálem. Nádoba je obvykle plně vystavena, to znamená, že musí být vybrána pečlivě, protože bude částí úpravy.

Liniový styl - všechen rostlinný materiál se sbíhá do jednoho bodu.

Kombinovaný styl – symetrický trojúhelník - obě strany trojúhelníku jsou téměř identické. Používá se nejrůznější liniový materiál.

Kombinovaný styl - asymetrický trojúhelník - aranžmá má nápadně excentrický tvar nebo je až do tvaru písmene L.

Kombinovaný styl – obrácený půlměsíc - do vyšší nádoby. Oblíbená úprava doprostřed jídelního stolu. Kompozice je oboustranná, na bázi s liniovým materiálem, který vytváří kruh nebo ovál, podle tvaru stolu. Vertikální liniový materiál má krátké stonky, horizontální liniový materiál je přirozeně převislý. Efekt přepadávání je ještě zvýšen použitím výplňového materiálu s měkkými stonky (břečťan) kolem báze.

Kombinovaný styl – horizontální

Úprava doprostřed jídelního stolu. Používá se mělká miska. Hlavním rozdílem ve srovnání s obráceným půlměsícem je to, že základní liniový materiál je vzpřímený a nikoliv přepadávající. Kompozice není zcela horizontální, v určitém bodě je umístěna krátká vertikální osa, která je obvykle středem pozornosti, ale nemusí být vždy uprostřed.

Kombinovaný styl – neformální - kombinovaný styl s osami, které tvoří liniový materiál, částečně, ale ne zcela zakrytý dominantním a výplňovým materiálem. Obrys je nepravidelný, není zde třeba vytvářet geometrický vzor.

Různorodý styl - je to sběrná skupina pro styly, které nespadají do žádného z výše popsaných stylů. Jsou to: krajinné a paralelní styly, věnce, girlandy, tvarované stromy s kmenem, miniatury, úpravy květin ve vázách apod.

Různorodý styl – paralelní - aranžuje se do mělké misky, z níž vystupuje hlavní motiv – skupina stonků stojících kolmo. Tento liniový materiál nedoplňují jiné rostliny. Hmota je zakryta horizontálním uspořádáním květů, listů, plodů, stonků apod. Není zde žádný přechod, bloky kontrastních barev a tvarů jsou umístěny jeden vedle druhého a vertikální linie vystupují přímo z horizontálního seskupení.

Různorodý styl – paralelní vegetativní - použijeme protáhlou nebo kulatou misku. Cílem je napodobení části přírody – louky, lesa apod. Pěkně tvarovaná větev může znázornit strom. Důležité je měřítko – květiny kolem „stromu“ musí být malé. Je třeba mít na paměti, jakým způsobem a směrem rostliny v přírodě rostou. Můžeme použít různě trávy, drobnou zeleň, mech, kůru. Výsledné aranžmá musí vypadat naprosto přirozeně.

Různorodý styl – paralelní úprava zahradních květin a pokojových rostlin - je to otevřená verze se vzpřímeným liniovým materiálem, který daleko převyšuje louku přízemních rostlin.